Освітні програми за 2021 рік/роки

Пошук Освітньої програми
Інноваційні технології навчання іноземної мови в світлі нової української школи
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Фізична культура і спорт у сучасному освітньому просторі
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Сучасні технології роботи практичних психологів та соціальних педагогів закладів дошкільної освіти
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Сучасні аспекти підготовки вчителя фізичної культури
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Дидактика початкової освіти у контексті ідей Нової української школи
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Мистецька освіта у навчальній та позакласній роботі
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Ефективний менеджмент та методична робота в закладі дошкільної освіти
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Діяльність фахівця в сучасному освітньому просторі
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Інноваційні форми й методи в роботі практичних психологів та соціальних педагогів в умовах дистанційного навчання
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Професійна діяльність педагога-організатора в змінюваних умовах навчання і виховання
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Формування інформаційно-освітнього середовища закладу освіти: в умовах сьогодення
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Розвиток професійної компетентності керівників гуртків, секцій, студій закладів середньої освіти з організації діяльності в змінюваних умовах освітнього середовища
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Сучасні технології роботи вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів закладів загальної середньої освіти
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Сучасні технології роботи вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів закладів дошкільної освіти
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Інтегрування ключових та загальнопредметних компетентностей у процесі викладання дисциплін освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія, правознавство, громадянська освіта)
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Інформатика й технології в сучасному інформаційному освітньому просторі
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Тенденції сучасної природничої освіти в ЗЗСО
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Розвиток фахової компетентності учителів фізики, астрономії та інформатики в умовах Нової української школи
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Професійна підготовка вчителів української мови і літератури в умовах сучасної школи
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Професійний розвиток сучасного вчителя: технологічний підхід в умовах європейських інтеграційних процесів
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Фахова підготовка вчителя зарубіжної літератури і російської мови у контексті сучасної освіти
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Інтегративні стратегії розвитку мистецької освіти: реалії та виклики сьогодення
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Оптимізація навчального процесу на уроках німецької мови та зарубіжної літератури з урахуванням особливостей дистанційного навчання
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Патріотичне виховання в умовах суспільних змін
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Розвиток фахової компетентності учителів математики, фізики, астрономії та інформатики в умовах Нової української школи
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Удосконалення професійної компетентності сучасного вчителя математики та інформатики
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Удосконалення професійної компетентності сучасного вчителя математики
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Навчаємо онлайн: просто про складне
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Розвиток професійної компетентності педагогічного працівника з географії в сучасному освітньому просторі
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Біологія, основи здоров’я та природознавство в сучасному освітньому просторі
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Актуальні проблеми інклюзивного навчання: психолого-педагогічний супровід учнів та їх батьків
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Психолого-педагогічні та методичні основи організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
Освітня програма недоступна для реєстрації!

Удосконалення професійної компетентності викладача закладу вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації в умовах освітніх інновацій
Освітня програма недоступна для реєстрації!

#101. Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з фізики
2021
Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з фізики
Освітня програма недоступна для реєстрації!

#102. Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з математики
2021
Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з математики
Освітня програма недоступна для реєстрації!

#103. Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з ІКТ
2021
Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з ІКТ
Освітня програма недоступна для реєстрації!

#104. Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з англійської мови
2021
Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з англійської мови
Освітня програма недоступна для реєстрації!

#105. Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з української мови та літератури
2021
Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з української мови та літератури
Освітня програма недоступна для реєстрації!

#106. Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з хімії
2021
Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з хімії
Освітня програма недоступна для реєстрації!

#107. Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з біології
2021
Підготовка групи учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту МАН України ІІІ та ІV рівнів з біології
Освітня програма недоступна для реєстрації!


© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2021